5ος Μήνας

Πέμπτος Μήνας

  • Το μωρό μαθαίνει αποτελεσματικά να μην αποσπάται η προσοχή του όταν παίζει, έτσι ώστε να επικεντρώνεται στο παιχνίδι και μέσω αυτού να εξερευνά και να μαθαίνει
  • Αρχίζει να κάνει προσπάθειες να σηκωθεί
  • Έχει πλέον αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των αισθήσεών του
  • Μπορεί να ξεχωρίζει τα φωτεινά χρώματα (γι’ αυτό και προτιμά τα χρωματιστά παιχνίδια)
  • Αναγνωρίζει το όνομά του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας
  • Η εποχή αυτή είναι μια εποχή άγχους για το μωρό, καθώς έχει μάθει να ξεχωρίζει τα γνωστά του πρόσωπα από τα άγνωστα (τα τελευταία είναι αυτά που το φοβίζουν και το αγχώνουν)