2ος Μήνας

Δεύτερος Μήνας

 

  • Το μωρό είναι σε θέση να συνδέσει ένα γεγονός με ένα άλλο
  • Έχει επίγνωση ότι κάποιος του μιλάει αλλά ξεχωρίζει μόνο συγκεκριμένες φωνές
  • Όσον αφορά στις αισθήσεις του, στον 2ο μήνα αρχίζει πλέον ν’αποκτά κάπως τον έλεγχο
  • Μπορεί να στρέφει το βλέμμα του προς την πηγή διάφορων ήχων και το κεφαλάκι του προς συγκεκριμένα αντικείμενα
  • Το γάλα συνεχίζει να αποτελεί την αποκλειστική του διατροφή
  • Αρχίζει να τεντώνει το σώμα του, παρόλο που εξακολουθεί να κρατά την εμβρυική στάση, στην προσπάθειά του να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα
  • Προσπαθεί να σηκώσει το κεφαλάκι του για πολύ μικρό χρονικό διάστημα