Τι είναι το sex therapy και ποια προβλήματα μπορεί να σου λύσει;

ο sex therapy είναι μια εξειδικευμένη μορφή ψυχοθεραπείας, που χρησιμοποιεί διάφορες παρεμβάσεις για τη θεραπεία των σεξουαλικών δυσλειτουργιών της γυναίκας και του άνδρα. Η θεραπεία υλοποιείται σε ατομικό επίπεδο, σε ζευγάρια ή ακόμη και σε ομάδες.

Η ψυχοσεξουαλική αξιολόγηση του ατόμου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σεξουαλικό ιστορικό, την παρούσα σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου, την ποιότητα της σχέσης, τη συναισθηματική κατάσταση, αλλά και τις παρούσες συνθήκες (παιδιά, χρόνιες παθήσεις, οικονομικές ανησυχίες κ.λπ.), που επιδρούν στη σεξουαλική ζωή του ατόμου.

Επίσης, είναι απαραίτητη η εκτίμηση όλων των αναγκαίων οργανικών και βιολογικών παραγόντων που ευθύνονται για τη γένεση, αλλά και τη συντήρηση του σεξουαλικού προβλήματος. Ο ειδικός που εφαρμόζει sex therapy χρησιμοποιεί μια ποικιλία ψυχοθεραπευτικών στρατηγικών και τεχνικών, ανάλογα με το πρόβλημα και τις εξατομικευμένες ανάγκες. Συχνά, είναι απαραίτητη η συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως ενδοκρινολόγο, γυναικολόγο, ουρολόγο.

Μια σημαντική εξέλιξη στο sex therapy των τελευταίων ετών είναι η συνδυαστική θεραπεία. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε θεραπευτικά σχήματα που συνδυάζουν ψυχοθεραπεία με φαρμακοθεραπεία. Η συνδυαστική θεραπεία στοχεύει σε βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, που γεννούν και συντηρούν το σεξουαλικό πρόβλημα. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο συνδυασμός ψυχοθεραπευτικών τεχνικών με φαρμακευτική αγωγή παρουσιάζει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα.

Η φαρμακοθεραπεία χωρίς ψυχοθεραπευτική παρέμβαση συχνά αποτυγχάνει, λόγω του ότι υιοθετείται μια μηχανιστική προσέγγιση της σεξουαλικότητας αγνοώντας σημαντικές ψυχολογικές παραμέτρους. Ομοίως, η αποκλειστική χρήση ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων, χωρίς φαρμακοθεραπεία, μπορεί να είναι χρονοβόρα και να αποτυγχάνει στη γρήγορη ανακούφιση από τα συμπτώματα.

Μια άλλη εξέλιξη των τελευταίων ετών στο sex therapy είναι η χρήση τεχνικών «επίγνωσης». Οι τεχνικές αυτές έχουν τις ρίζες τους στον Βουδισμό και σήμερα εφαρμόζονται σε πολλούς τομείς της υγείας.

Στο πλαίσιο της σεξουαλικής υγείας έχουν ως στόχο να εξασκήσουν το άτομο στην πλήρη επίγνωση του περιεχομένου των σκέψεων, των ενεργειών και των κινήτρων σεξουαλικής συμπεριφοράς. Ουσιαστικά πρόκειται για τεχνικές που εκπαιδεύουν το άτομο να συγκεντρώνεται και να συμμετέχει σε ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η απόσπαση της προσοχής από σκέψεις που εμποδίζουν την ομαλή σεξουαλική λειτουργία. Οι έως σήμερα μελέτες έχουν αξιολογήσει τις τεχνικές αυτές κυρίως για την αντιμετώπιση δυσκολιών διέγερσης των γυναικών. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και φαίνεται πως οι τεχνικές αυτές θα φανούν χρήσιμες και στην αντιμετώπιση σεξουαλικών δυσλειτουργιών των ανδρών.

AdTech Ad