Εργαζόμενη μητέρα: Ένα θετικό πρότυπο για τα παιδιά!

H εργαζόμενη μητέρα αναγκάζεται να στερείται το παιδί της καθώς μεγαλώνει διότι αναγκάζεται να αφιερώσει πολλές ώρες καθημερινά στη δουλειά της με αποτέλεσμα να αποτελεί το δέκτη συνεχών παραπόνων απο τη πλευρά των παιδιών, τα οποία μεγαλώνουν με τη μητέρας τους απούσα.

Το ακριβώς αντίθετο με ότι ίσχυε μέχρι τώρα απέδειξε μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Harvard, με στοιχεία από 24 χώρες, επιβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενες μητέρες επηρεάζουν θετικά τη μελλοντική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Σύμφωνα με τη Guardian που δημοσίευσε την έρευνα ,παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενες μητέρες πιστεύουν πως τα παιδιά τους θα επηρεαστούν αρνητικά λόγω της απουσίας τους από το σπίτι, συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, καθώς τα παιδιά τους μελλοντικά μαθαίνουν να διαχειρίζονται καλύτερα την επαγγελματική τους πορεία χάρη στο επιτυχημένο πρότυπο της μητέρας τους.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι κατά μέσο όρο οι κόρες εργαζόμενων γυναικών έχουν 4% υψηλότερες απολαβές από τα κορίτσια τα οποία μεγάλωσαν με τις μητέρες στο σπίτι τους. Έχουν επίσης πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να καταλάβουν διοικητικές θέσεις. Ειδικότερα, μία στις τρεις κόρες εργαζόμενων μαμάδων απέκτησε θέση υψηλής ευθύνης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην άλλη κατηγορία ήταν μόλις 25%.

Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι τα παιδιά εργαζόμενων γυναικών έχουν πιο φιλελεύθερες απόψεις έναντι των γυναικών στο χώρο εργασίας και πως οι γιοι εργαζόμενων μητέρων αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο στην ανατροφή των παιδιών και στο νοικοκυριό.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές «τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν παρηγοριά για τις γυναίκες που δεν εγκαταλείπουν τη δουλειά τους κι ένα μήνυμα για αυτές που δεν το κάνουν πως θα πρέπει να σκεφτούν διεξοδικά το ρόλο που έχουν στο νοικοκυριό τους και πως αυτός θα διαμορφώσει την αντίληψη των παιδιών τους για την έννοια γυναίκα και μητέρα».

psychopedia.gr