9η εβδομάδα

9η εβδομάδα

–               Το έμβρυο αρχίζει να κινεί τα άκρα και το σώμα

–               Όλα τα μέρη του σώματος (αν και δεν είναι πλήρως διαμορφωμένα) είναι πλέον παρόντα, όπως και τα

γεννητικά όργανα, όμως δεν διακρίνεται ακόμη εάν είναι αγόρι ή κορίτσι