8η εβδομάδα

8η εβδομάδα

–               Τα χέρια και οι καρποί του μωρού βρίσκονται μπροστά στο στήθος του

–               Τα πόδια του μεγαλώνουν και κάμπτονται κατά μήκος του σώματός του