7η εβδομάδα

7η εβδομάδα

–               Οι πνεύμονες και το πεπτικό σύστημα αρχίζουν να αναπτύσσονται

–               Οι νεφροί βρίσκονται στη θέση τους

–               Η μήτρα μεγαλώνει και πιθανόν να νιώθετε πόνους χαμηλά καθώς και κράμπες