6η εβδομάδα

6η εβδομάδα

–               Η καρδιά του μωρού αρχίζει να χτυπά και οι χτύποι φτάνουν τους 80 το λεπτό

–               Το κορμί του αρχίζει να σχηματίζεται

–               Αρχίζει να φαίνεται το κεφάλι το οποίο είναι μεγαλύτερο από το σώμα

–               Τα  μάτια, τα αυτιά και τα ρουθούνια επίσης διαμορφώνονται κατά την 6η εβδομάδα

–               Αρχίζουν ν’αναπτύσσονται τα χέρια και τα πόδια

–               Σχηματίζονται τα δάκτυλα