5η εβδομάδα

5η εβδομάδα

–               Η καρδιά και το κυκλοφοριακό σύστημα αρχίζουν να λειτουργούν

–               Σχηματίζονται το κεντρικό νευρικό σύστημα, οι μύες και τα οστά