25η εβδομάδα

25η εβδομάδα

–       Αυτή τη στιγμή το μωρό έχει έναν τακτικό κύκλο ύπνου

–       Τώρα οι κινήσεις του είναι σαφώς ορατές

–       Πολλές μητέρες λένε ότι τα μωρά διατηρούν αυτόν τον κύκλο του ύπνου και της δραστηριότητάς τους και μετά τη γέννησή τους

–       Καλό είναι να προσέξουμε και να σημειώσουμε αυτό τον κύκλο, ώστε να τον χρησιμοποιήσουμε για την ξεκούρασή του όταν το μωρό έχει πλέον γεννηθεί

–       Κατά την 25η εβδομάδα η μήτρα συνδέεται με τον ομφαλό