21η εβδομάδα

21η εβδομάδα

–               Τα φρύδια και τα βλέφαρα αναπτύχθηκαν και τα νύχια του καλύπτουν την άκρη των

δαχτύλων

–               Αρχίζει να καταπίνει μέσα στη μήτρα αμνυακό υγρό το οποίο το βοηθά στην ανάπτυξη του

πεπτικού συστήματος και η ποσότητα του αμνιακού υγρού εξαρτάται από τις ανάγκες του σε

θερμίδες

–               Μπορεί να σας ακούει, μπορείτε να του μιλάτε και να του τραγουδατε