19η εβδομάδα

19η εβδομάδα

–               Αρχίζει η ανάπτυξη των αισθήσεων του μωρού σε ειδικές περιοχές του εγκεφάλου

–               Το έμβρυο θα μεγαλώνει ένα εκατοστό την εβδομάδα