18η εβδομάδα

18η εβδομάδα

–               Το βάρος του μωρού αυξάνεται καθημερινά

–               Αρχίζει να κάνει μιμητική αναπνοή εισπνέοντας αμνυακό υγρό

–               Μπορεί να νιώσει και ν’ακούσει τον χτύπο της καρδιάς του αλλά και τις κινήσεις του εντέρου

της μητέρας

–               Μπορεί ν’αναγνωρίσει τη φωνή  της μητέρας και τους θορύβους έξω από την κοιλιά

–               Το οξυγόνο το παίρνει από τη μητέρα μέσω του ομφάλιου λώρου

–               Μέσω του πλακούντα μεταφέρονται οξυγόνο και θρεπτικές ουσεις απο το αίμα της μητέρας

στο αίμα του εμβρύου