16η εβδομάδα

16η εβδομάδα

–               Το κυκλοφοριακό και το ουροποιητικό σύστημα λειτουργούν πλέον κανονικά

–               Τα νύχια στα δάχτυλα των χεριών έχουν σχηματιστεί κανονικά

–               Το μωρό αρχίζει να παίζει με τον ομφάλιο λώρο