15η εβδομάδα

15η εβδομάδα

–               Οι μύες του αναπτύσσονται

–               Αρχίζει να αναπνέει χωρίς όμως να μπορείς να το ακούσεις λόγω των υγρών

–               Είναι σε αυτή την εβδομάδα που αρχίζουν και οι λόξιγκες

–               Το δέρμα του είναι λεπτό κι αρχίζουν να φαίνονται τα αιμοφόρα αγγεία κάτω από το δέρμα

–               Μπορεί τώρα ν’αρχίζει να βάζει τον αντίχειρά του στο στόμα (να πιπιλίζει)