13η εβδομάδα

13η εβδομάδα

–               Το μωρό αρχίζει να αναπτύσσεται κι είναι πλήρως διαμορφωμένο

–               Το κεφάλι μειώνει τον ρυθμό ανάπτυξής του

–               Το σώμα και τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του διαμορφώνονται πολύ γρηγορα

–               Τα  μάτια έρχονται στη θέση τους και τα αυτιά στο πλάι

–               Τα έντερά του αναπτύσσνται αρχικά μέσα στον ομφάλιο λώρο και στη συνέχεια έξω από το

σώμα