12η εβδομάδα

12η εβδομάδα

–               Το έμβρυο έχει σχηματιστεί καλύτερα

–               Το σώμα του αναπτύσσεται

–               Το πρόσωπό του αρχίζει να είναι ανθρώπινο

–               Τα μάτια του είναι πλέον πιο κοντά μεταξύ τους

–               Τα αυτιά του είναι σχεδόν στη θέση τους

–               Τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών διαχωρίζονται

–               Νύχια και μαλλιά, επίσης, μεγαλώνουν κατά τη 12η εβδομάδα

–               Το πεπτικό του σύστημα κάνει κινήσεις και το μωρό είναι πλέον σε θέση να τρώει

–               Αρχίζουν να παράγονται τα λευκά αιμοσφαίρια από τον μυελό των οστών

–               Η υπόφυση αρχίζει να παράγει ορμόνες