Ανακοίνωση Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα»

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας Κύπρου η Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» η οποία επιλήφθηκε των προτεινομένων τροποποιήσεων στο υφιστάμενο καταστατικό τις οποίες και ενέκρινε.

Το νέο καταστατικό στάλθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις δέουσες ενέργειες.

Ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» έχει δημιουργηθεί με στόχο τη στήριξη της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία.

Το όραμα του Συνδέσμου είναι η ανέγερση νέας, σύγχρονης Μονάδας σε χώρο του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ.