Διεθνής προκήρυξη θέσης κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, έχει κάνει αποδεκτή την παραίτηση του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Ζαχαρία Ζαχαρίου, που υποβλήθηκε γραπτώς στις 5 Οκτωβρίου, και η Σύγκλητος κατά τη συνεδρία της στις 2 Νοεμβρίου θα εγκρίνει την προκήρυξη…Διαβάστε περισσότερα στο studentvoice.com.cy