Μάθετε ποια είναι η κατάλληλη τιμωρία για κάθε ηλικία!

 

              1 έτους

              Στην ηλικία αυτή τα μωρά είναι περίεργα, δραστήρια κάποιες φορές υπερδραστήρια και βασική τους                     δουλειά είναι να εξερευνούν το περιβάλλον .