Τι είναι η δυσλεξία και πως την εντοπίζουμε!

Η δυσλεξία, με την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που συνδέεται με τη δυσκολία ανάγνωσης και παραγωγής ορθογραφημένου γραπτού λόγου. Τα άτομα με δυσλεξία έχουν φυσιολογική ή και ανώτερη νοημοσύνη. Η δυσλεξία δεν είναι ασθένεια, δεν υπάρχουν καθαρές ενδείξεις που να αποδεικνύουν τι ακριβώς την προκαλεί, επιστημονικές μελέτες όμως υποστηρίζουν ότι σχετίζεται άμεσα με την κληρονομικότητα.

Η δυσλεξία έχει άμεση σχέση με τον γραπτό λόγο και όχι με τον προφορικό και εντοπίζεται στα πρώτα χρόνια φοίτησης στο δημοτικό όπου κατακτιέται η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. Το διάβασμα των παιδιών με δυσλεξία είναι συλλαβιστό, μονότονο και κοπιώδες. Ακόμη, καθώς διαβάζει το παιδί μπορεί να μπερδεύει τις λέξεις, να μαντεύει την λέξη από την πρώτη συλλαβή, να παραλείπει συλλαβές και γράμματα. Γενικότερα το διάβασμα ενός κειμένου από ένα παιδί με δυσλεξία αρκεί αρκετά λεπτά.

Ταυτόχρονα, τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται να οργανωθούν, να βάλουν σε σειρά κάποια γεγονότα και να τα εκφράσουν γραπτώς. Δυσκολεύονται να μάθουν τις μέρες, τους μήνες, να προσανατολιστούν και να ξεχωρίσουν το αριστερό από το δεξί χέρι.

Ο γραπτός λόγος είναι δυσανάγνωστος, χωρίς διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις, παραλείπονται γράμματα και συλλαβές και είναι ανορθόγραφος ακόμη και με τις λέξεις που επαναλαμβάνονται. Ταυτόχρονα δεν τηρούνται οι γραμματικοί κανόνες και δεν ακολουθούνται οδηγίες του τύπου «Μετά την τελεία ξεκινώ με κεφαλαίο».

Η δυσλεξία δεν θεραπεύεται. Ένα παιδί με δυσλεξία θα είναι ενήλικας με δυσλεξία. Οι ικανότητες των παιδιών με δυσλεξία βελτιώνονται αρκετά φτάνει να γίνει έγκαιρη αξιολόγηση και να εφαρμοστούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικά, έτσι ώστε να μάθουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο.